Extraktorgrenrör i grövre utförande finns i två varianter.
a=primärrör, b=sekundärrör, c=utgåenderör
Beskrivning
Pris
a 45 mm, b 54 mm, c 63,5 mm
2200:-
a 48 mm, b 54 mm, c 63,5 mm

2400:-