Priser på CNC Bearbetat Topplock
till Volvo B230 modell 530.
46/38 Ventiler med hårda fjädrar och nya styrningar.
Vid köp av topplock med kamaxel ingår justerbart kamdrev.
Justeringar av ventilspel och TDC är klara samt
kompressionsförhållande ampassat efter eran motor.

Benämning
Pris
Stomepris Topplock
500:-
Utan Kamaxel
4500:-
Med Folkracekam t.ex. 123á, 48á, 7á m.fl.
6000:-
Med Kamaxel för 2.4 insprutning
6500:-
Med Rallykam t.ex. KG8, KG9 m.fl.
7500:-

Topplock Avgassida
Topplock Insugsida
Topplock Ovansida
Topplock Förbränningsida